To gutter lærer om solcellepanel

Slik fungerer solceller

Villa i boligstrøk med solcellepanel på taket

Til hverdags holder det å vite at solceller fungerer, ikke hvordan. Men hvis du vil imponere gjestene med hvordan taket ditt gir dem varm kaffe, får du her en forklaring for selskapsbruk:

Solcellepanelet består av grunnstoffet silisium. Silisium-atomene har færre elektroner enn de drømmer om, og i naturen lager de derfor et krystallgitter som ikke leder strøm særlig bra. For å lage solceller trengs orden i rekkene.

Ved å tilsette fosfor og bor på hver sin side av silisium-atomet, blir det “hull” på den ene siden og “for mange” på den andre. Da vil elektronene flytte seg fra den ene til den andre siden. Når nok elektroner har vandret, oppstår en barriere mellom de to lagene.

Tak i aftenssol med solcellepanel

Når sollyset (fotoner) treffer solcellen med silisium, slår den løs litt av barrieren mellom lagene. På grunn av spenningen vil et elektron flytte seg til den ene siden. Da blir det et tomrom der den var, og et ekstra på den andre siden. På grunn av barrieren kan ikke elektronet hoppe tilbake. Men det vil tilbake! I solcellen har de koblet på en elektrisk krets, og elektronet velger derfor den lange veien tilbake.

Når mange elektroner gjør denne lange reisen hjem, får man elektrisitet. Elektrisitet er elektroner som flytter på seg. Hvor mye strøm jeg får, avhenger av hvor mange elektroner som flytter på seg, og hvor fort de gjør det. Solcellene seriekobles sammen så jeg får nok strøm til å servere deg kaffe.

Hvitt funkishus med solcellepanel på taket

Hva består et solcelleanlegg av?

  • Solcellepanelet, som omgjør sollyset til strøm
  • Festemidler, som holder panelet fast på taket
  • Strømkabler, for å koble sammen panelene
  • Vekselretter, for å gjøre om likestrøm til vekselstrøm
  • Elektrisk tilkobling til sikringsskapet og strømnettet

Norgeseliten har i tillegg en app for telefon eller datamaskin hvor du kan følge med på strømproduksjonen.

Vi kan også installere batteribanker som kan lagre strømmen.

Det kreves en sertifisert solcelleinstallatør for å installere et solcelleanlegg.

Nærbilde av solcellepanel med snø

Hva gjør vekselretteren?

Solcellepanelet ditt produserer likestrøm. Det betyr at elektronene flytter på seg én vei, som en evig landevei. Vekselstrøm er det vanligste i elektriske apparater, og det “vi har i veggen”. Vekselstrømmen beveger seg frem og tilbake og er mer effektiv for å sende strøm. Derfor trengs en dings, en såkalt vekselretter, for å omdanne solcelletaket ditt til gulvvarme.

PS: Alle ting som går på batteri, bruker likestrøm. Inni “klumpen” på ladeledningen til datamaskinen eller telefonen din omdannes vekselstrømmen fra veggen slik at batteriet kan ta den imot.

Sertifikater